Документи

Есенна инвентаризация на културите в ДГФ - 2020 г.
Файл
Добавен
15.01.2021 / ДГС Нова Загора
Изисквания при провеждането на процедури за ползване на дървесина от годишните планове за 2017 г.
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДГС Нова Загора
Изисквания при провеждането на процедури за ползването на дървесина от годишните планове за 2017 г.
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДГС Нова Загора