Годишен план за ползване на дървесина

Променен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
Файл
Добавен
01.02.2021 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
14.09.2020 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Нова Загора
променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
23.05.2019 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.03.2019 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2019 г.
Файл
Добавен
06.02.2019 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
15.06.2018 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. с включени допълнителни и преходни отдели
Файл
Добавен
02.02.2018 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план
Файл
Добавен
25.10.2017 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина с добавени отдели
Файл
Добавен
14.08.2017 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план с включени съхнещи иглолистни култури
Файл
Добавен
14.08.2017 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г.
Файл
Добавен
04.05.2017 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. - редовни плюс преходни и допълнителни отдели
Файл
Добавен
07.03.2017 / ДГС Нова Загора